ตารางสอนภาษาจีน

ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

 

Aj.Suwanna Phadeewuthipong 

 

 

Aj.Maneerat  Kattiyanate

 

 

 

Semester Project

(Japanese Presentation Video Clip)

นาฬิกา

Ulti Clocks content