Web E-Organize

ลิงค์ภายนอก

ปฏิทิน

ธันวาคม 2015
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ระเบียนการใช้โทรศัพท์แผนก

แผนกภาษาไทย-สังคม

ผลการตัดสินบทประพันธ์วันพ่อแห่งชาติ

ผลการตัดสินการแต่งบทประพันธ์วันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

"เทิดพระคุณพ่อ"

รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ นางสาวชุติมา  แก้วผง ห้อง THW.๑/๑


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่นางสาวกันต์สินี  คุ้มถนอมมิตร ห้อง B.๑/๑๙


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายจินไตย์ หนังสือ
ห้อง SA.๑/๔

บทประพันธ์ เทิดพระคุณพ่อ

รางวัลชนะเลิศ

พ่อนั้นเล่าเฝ้าดูแลตั้งแต่เล็ก             ตอนเป็นเด็กพ่อคอยเฝ้าห่วงหา

พ่อสอนสั่งหวังให้เติบโตมา                         มีวิชาติดตัวอย่ากลัวภัย

พระคุณนั้นเลิศล้ำหาใดเท่า                         พ่อคอยเฝ้าอบรมบ่มนิสัย

พ่อคอยชี้แนวทางไม่ห่างไกล                      คอยห่วงใยรักลูกทุกเวลา

 

ตารางสอนอาจารย์

ตารางสอนอาจารย์ภาคเรียนที่  2/2558

อาจารย์พิสมัย แก้วมณี

อาจารย์สมควร  ทองฮ้า

อาจารย์วัลรีย์  สุตันตวงษ์

อาจารย์วัชรียา  สุวรรณรินทร์

อาจารย์พิชฐญาณ์  ธนสงวนวงศ์

อาจารย์วีราภรณ์  อุทัย

อาจารย์จันทรา  คูหเพ็ญแสง

อาจารย์สุธาสินี   วิถีธรรมศักดิ์

อาจารย์วันเพ็ญ  บุญมา

อาจารย์ภัทราพรรณ  จันทรพิบูลย์

อาจารย์สุภาพร   ทองศิลป์

อาจารย์อังสนา   ธเนศานนท์

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เรณู    เงาะจันทรา

อาจารย์อรุณี   ศิริวรรณ

อาจารย์เพชรรัตน์ สาพิมาน

อาจารย์สุธาสินี  เลี่ยงกี่

อาจารย์อัจฉรา  สร้อยสน