Web E-Organize

ลิงค์ภายนอก

ปฏิทิน

มิถุนายน 2015
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

ระเบียนการใช้โทรศัพท์แผนก

แผนกภาษาไทย-สังคม

ตารางสอนอาจารย์

ตารางสอนอาจารย์ภาคเรียนที่  1/2558

อาจารย์พิสมัย แก้วมณี

อาจารย์สมควร  ทองฮ้า

อาจารย์วัลรีย์  สุตันตวงษ์

อาจารย์วัชรียา  สุวรรณรินทร์

อาจารย์พิชฐญาณ์  ธนสงวนวงศ์

อาจารย์วีราภรณ์  อุทัย

อาจารย์จันทรา  คูหเพ็ญแสง

อาจารย์สุธาสินี   วิถีธรรมศักดิ์

อาจารย์วันเพ็ญ  บุญมา

อาจารย์ภัทราพรรณ  จันทรพิบูลย์

อาจารย์สุภาพร   ทองศิลป์

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เรณู    เงาะจันทรา

อาจารย์อรุณี   ศิริวรรณ

อาจารย์เพชรรัตน์ สาพิมาน

อาจารย์สุธาสินี  วินิจฉัย

อาจารย์อัจฉรา  สร้อยสน

 

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประกาศจากแผนกภาษาไทย-สังคม


เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึกมากมาย สนใจสมัครได้ที่
คณาจารย์แผนกภาษาไทย-สังคม ทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

-----------------------------------------------------------------------------------