Web E-Organize

ลิงค์ภายนอก

ปฏิทิน

สิงหาคม 2015
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ระเบียนการใช้โทรศัพท์แผนก

แผนกภาษาไทย-สังคม

ตารางสอนอาจารย์

ตารางสอนอาจารย์ภาคเรียนที่  1/2558

อาจารย์พิสมัย แก้วมณี

อาจารย์สมควร  ทองฮ้า

อาจารย์วัลรีย์  สุตันตวงษ์

อาจารย์วัชรียา  สุวรรณรินทร์

อาจารย์พิชฐญาณ์  ธนสงวนวงศ์

อาจารย์วีราภรณ์  อุทัย

อาจารย์จันทรา  คูหเพ็ญแสง

อาจารย์สุธาสินี   วิถีธรรมศักดิ์

อาจารย์วันเพ็ญ  บุญมา

อาจารย์ภัทราพรรณ  จันทรพิบูลย์

อาจารย์สุภาพร   ทองศิลป์

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เรณู    เงาะจันทรา

อาจารย์อรุณี   ศิริวรรณ

อาจารย์เพชรรัตน์ สาพิมาน

อาจารย์สุธาสินี  วินิจฉัย

อาจารย์อัจฉรา  สร้อยสน

 

ประกาศแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการฝึกซ้อมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกแม่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๘

ภาคสัมพันธ์ขอฝึกซ้อมนักศึกษา ในวันศุกร์ที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา

๐๘.๔๐น.  ณ อารีน่า ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน  นักศึกษาที่มีเรียนในเวลา ๐๘.๔๐ น.

ทางภาคสัมพันธ์ได้ทำการขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามลำดับรายงานตัวก่อนฝึกซ้อม เพื่อความ

รวดเร็วในการฝึกซ้อม

ตรวจสอบลำดับการรายงานตัว  รายชื่อแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกที่นี่

 

 

 

เชิญชวนแต่งบทประพันธ์ "เทิดพระคุณแม่"

ประกวดแต่งบทประพันธ์ บทกลอน"เทิดพระคุณแม่" 

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์

กลอนสุภาพหรือกลอนแปด จำนวน ๒ บท ในหัวข้อ "เทิดพระคุณแม่"เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติของทุกปี ส่งได้ตั้งแต่วันที่  ๓-๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ที่คณาจารย์แผนกภาษาไทย - สังคม  หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถาม
ได้ที่  ๐๘๑-๔๓๑๗๙๙๗  อ.พิสมัย  แก้วมณี