มารู้จักศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยอี.เทคกันก่อน

ศูนย์ข้อมูล บริการงานด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในองค์กร สถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 929B หมายเลขโทรศัพท์ 9203, 9209  มีทีมงานโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา จำนวน 6 คน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรื รวมทั้ง แอบพลิเคชั่นต่างๆ ของวิทยาลัย ศูนย์ข้อมูลสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตซึ่งอยู่ห้องติดกัน ศูนย์ข้อมูล

อาจารย์อมร กลิ่นชู

หัวหน้าภาคสารสนเทศ  ดูแลศูนย์ข้อมูล และ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย งานด้านไอที  งานด้านระบบ Network รวมทั้งงานอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยี

Sample image

อาจารย์ปาน สุระ

หัวหน้าโปรแกรมเมอร์ จัดทำโปรแกรมให้กับวิทยาลัย

ลืมรหัสผ่านนักศึกษา

ติดต่อเรื่องรหัสผ่าน

E-Student

นักศึกษาหรือ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ หากลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบต่างๆภายในวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอรหัสผ่านได้ที่ ห้องศูนย์ข้อมูล โดยสอบถามจากอาจารย์ภายในศูนย์ข้อมูลท่านใดก็ได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลให้กับทุกคน

read more

  • บุคลากรศูนย์ข้อมูล

 
 
คุณอยู่ที่: Home

ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยอี.เทค

ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) บริการงานด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในองค์กร สถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร 9 ห้อง 929B

Link เว็บศูนย์ข้อมูล