แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

Get Adobe Flash player

นศ.ชอบวิชาใดมากที่สุด

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
 

ศิษย์เก่าเทคนิคอุตฯ

:: ข่าวสารแจ้งนักศึกษา ::
 ข่าวสารในแผนก   อ่าน:1082 วันที่:15/08/2555  โดย: ณรงค์ ไชยมงคล
 สัมภาษณ์กองทุนกู้ยืม(กยศ.)แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม   อ่าน:975 วันที่:01/06/2555  โดย: ณรงค์ ไชยมงคล