แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

Get Adobe Flash player

นศ.ชอบวิชาใดมากที่สุด

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
 

ศิษย์เก่าเทคนิคอุตฯ

เบอร์ติดต่อแผนก

หัวหน้าแผนก (อ.ยงยุทธ คงคำ) 081-2952262

รองหัวหน้าแผนก (อ.ธเนศ สุวรรณเรืองศรี) 081-8656842