แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

Get Adobe Flash player

นศ.ชอบวิชาใดมากที่สุด

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
 

ศิษย์เก่าเทคนิคอุตฯ

ผู้จัดทำเว็บ

รายชื่อ

นายชาญชัย มั่นจิต

ห้อง TIT.2/1

ชื่อเล่น บรอนซ์

เบอร์โทร. 088-1832380

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายกฤษฎากร เชียงบุญ

ห้อง TIT.2/1

ชื่อเล่น กันต์

เบอร์โทร. -

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน @hotmail.com

นายพงศ์ดนัย เปรมศรี

ห้อง TIT.1/1

ชื่อเล่น เจ

เบอร์โทร. 0816207090

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวชฎาภรณ์ มีศิลป์

ห้อง TIT.1/1

ชื่อเล่น น้ำหวาน

เบอร์โทร. 0849577740

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน