แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

Get Adobe Flash player

นศ.ชอบวิชาใดมากที่สุด

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
 

ศิษย์เก่าเทคนิคอุตฯ

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ


ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
งานวางผังโรงงาน
3532  9.2%
งานตะไบ
3531  9.2%
เขียนแบบเทคนิค
3526  9.2%
ไม่ชอบเลย
3507  9.1%
งานซ่อมบำรุง
3500  9.1%
กลศาสตร์/เทอร์โมฯ
3489  9.1%
เสริมคอมช่างอุตฯ
3471  9%
ความปลอดภัยฯ
3449  9%
วัดละเอียด/มาตรวิทยา
3435  8.9%
โครงการ
3394  8.8%
วัสดุช่าง
3377  8.8%
งานเครื่องมือกล
237  0.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  38448
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๖:๕๘ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘:๒๔ น.