ข่าวสารในแผนก

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มีข่าวสารมาแจ้ง ครับ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

มีความประสงค์จะรับคนเข้าทำงาน โดยมีคุณสมบัติ คือ

1. เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส.2

- ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฟังบรรยายและทดสอบความรู้

โดยลงชื่อได้ที่ อ.พนิตธิดา สังข์ทอง   ห้องอำนวยการ อาคาร 9 ตั้งแต่วันนี้

ถึง 1 กันยายน 2555

อย่าปล่อยให้งานดีๆ หลุดมือนะครับ

อ.ณรงค์   ไชยมงคล

16 สิงหาคม 2555