สัมภาษณ์กองทุนกู้ยืม(กยศ.)แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

กำหนดการณ์สัมภาษณ์กองทุนกู้ยืม (กยศ.)

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ทุกระดับชั้น คนใดที่ทำเรื่องขอกู้ กองทุนกู้ยืม (กยศ.) จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์จากทางแผนกจึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาในการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

- ในวันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 08.40 - 10.20 น. นักเรียนห้อง TI 1/3 จำนวน 9 คน ณ ห้อง 410

- ในวันพุธที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 08.40 - 10.40 น. นักเรียนห้อง TI 1/2 จำนวน 7 คน ณ ห้อง 410

- ในวันพุธที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 12.00 -13.40 น. นักเรียนห้อง TI 2/1 และ TI 2/2 จำนวน 3 คน ณ ห้อง 410

- ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 เวลา 12.00 น. นักเรียนห้อง

TI 1/1 จำนวน 10 คน ณ ห้อง 410

ขอให้นักเรียนที่ทำเรื่องกู้ไว้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

(ถ้าไม่มารายงานตัวสัมภาษณ์ตามวันและเวลา

ที่ทางแผนกกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)