ตารางสอน

ตารางสอนอาจารย์ (ภาคเช้า)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

ชื่อ - สกุล อาจารย์ผู้สอน ทวีศักดิ์  แสงพิทักษ์

แผนก หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม

วัน

เวลา

08.40

09.30

09.30

10.20

10.20

11.10

11.10

12.00

12.00

12.50

12.50

13.40

13.40

14.30

14.30

15.20

15.20

16.10

16.10

17.00

จันทร์

   

613  A.3/3

 

613  A.3/3

 

อังคาร

         

 

ประชุมบอร์ดโรงเรียน

 

พุธ

ว่าง

พฤหัสบดี

HR

523

     

 

ประชุมหัวหน้าช่างอุตสาหกรรม

 

ศุกร์

 

       

616

TI.1/2

 

เสาร์

         

13.00 – 15.00

พบที่ปรึกษาโรงเรียน