ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Web E-Organize

ผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday3
mod_vvisit_counterThis week17
mod_vvisit_counterThis month22
mod_vvisit_counterAll94710

นโยบายการจัดการศึกษา

นโยบายการจัดการศึกษา


1. อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม โดยการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวย ต่อการเรียนการสอน
มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มากพอต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. อาจารย์และบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเอง ให้ทันสมัย
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. นักศึกษามีความรู้ ความประพฤติดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จากนโยบายดังกล่าว ทำให้ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา
มีการพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน