ภาพกิจกรรมการอบรมหน่วยงานภายนอก ปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท นิลโกศล จำกัด

หัวข้อ "บุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด"

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

หัวข้อ "บุคลิกภาพศิลปะการให้บริการ"

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่มาตรฐานการให้บริการ"

วันที่ 26 มีนาคม 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท ชีทโบ๊ต จำกัด

หัวข้อ "5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต"

วันที่ 3-4 เมษายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท เคอรี่โลจิสติกส์ จำกัด

หัวข้อ "5 ส. สู่มาตรฐานสากล"

วันที่ 30 มีนาคม 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท พัฒนา สปอร์ต คลับ

หัวข้อ "ศิลปะการให้บริการ"

วันที่ 6,13,20,27,28 พฤษภาคม 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม แอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

หัวข้อ "บริการอย่างไรให้โดนใจลูกค้า"

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม ดี วารี รีสอร์ท

หัวข้อ "บุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด"

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม เฮอริเทจ และ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

หัวข้อ "ภาวะผู้นำ"

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท เทสุ แพคกิ้ง จำกัด

หัวข้อ "เทคนิคการสอนงาน"

วันที่ 5,6,12,13,20 กรกฎาคม 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ

หัวข้อ "บุคลิกภาพทักษะการเป็นผู้นำ"

วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

หัวข้อ "สานสัมพันธ์"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

หัวข้อ "การทำงานเป็นทีมและการบริการด้วยหัวใจนักทำงานรุ่นใหม่"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท โซลูพลัส จำกัด

หัวข้อ "ศิลปะการถ่ายทอดสุดยอดนักบริหาร"

วันที่ 2-3 ธันวามคม 2556

LAST_UPDATED2
 

ภาพกิจกรรมการอบรมภาคเรียนที่ 1/2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/1 แผนกการบัญชี

วันที่ 8 มิถุนายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/1 แผนกการบัญชี

วันที่ 15 มิถุนายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/2 แผนกการบัญชี

วันที่ 16 มิถุนายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/2 แผนกการบัญชี

วันที่ 23 มิถุนายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/3 แผนกการบัญชี

วันที่ 22 มิถุนายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/3 แผนกการบัญชี

วันที่ 29 มิถุนายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TAC.2/1 แผนกการบัญชี

วันที่ 24 มิถุนายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TAC.2/1 แผนกการบัญชี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/4 แผนกการบัญชี

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/4 แผนกการบัญชี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TIT.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TIT.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TGF.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SI.2/1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SI.2/1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 สิงหาคม 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/2 แผนกการตลาด

วันที่ 10 สิงหาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/2 แผนกการตลาด

วันที่ 17 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/1 แผนกการตลาด

วันที่ 19 สิงหาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/1 แผนกการตลาด

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SEN.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 สิงหาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SEN.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 สิงหาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SEN.2/2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 กันยายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง THW.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 2 กันยายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง THW.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 กันยายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SHW.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 กันยายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SHW.2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 กันยายน 2556

 

 

LAST_UPDATED2
 

ภาพกิจกรรมการอบรมภาคเรียนที่ 2/2556

อีเมล พิมพ์ PDF


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/1 แผนกช่างยนต์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/1 แผนกช่างยนต์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/2 แผนกช่างยนต์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/2 แผนกช่างยนต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/3 แผนกช่างยนต์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/3 แผนกช่างยนต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/3 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/3 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/4 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/4 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/2 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/2 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/1 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 1 ธันวาคม 2556

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/1 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2556


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2557

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2557


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/2 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 13 มกราคม 2557

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/2 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2557


 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/3 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TI.2/3 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 

 

LAST_UPDATED2
 

ภาพกิจกรรมการอบรมหน่วยงานภายนอก ปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท แม็คซีส จำกัด

หัวข้อ "บุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด"

วันที่ 17 มกราคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรมเซนธารา แกรนด์ โมดิส รีสอร์ท (พัทยา)

หัวข้อ "การบริการด้วยความประทับใจ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ "ศิลปะการถ่ายทอดสุดยอดนักบริหาร"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

กลุ่มผู้นำชุมชน(ผู้สูงอายุ) เทศบาลเมืองหนองปรือ

หัวข้อ "ศิลปะการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ"

วันที่ 4 มีนาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

หัวข้อ "บุคลิกภาพศิลปะการนำเสนอ"

วันที่ 7 มีนาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

บริษัท เคอรี่ โลจิสติก (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)

หัวข้อ "การสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ"

วันที่ 31 มีนาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

หัวข้อ "การให้บริการที่ประทับใจ"

วันที่ 29 เมษายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรมโคซี่บีชโฮเต็ล พัทยา

หัวข้อ "บุคลิกภาพนักบริการ"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา

หัวข้อ "หัวหน้างานยุคใหม่ในการให้บริการ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

ผู้ประกอบการกิจการหอพักและห้องเช่าเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

หัวข้อ "การสร้างจิตสาธารณะ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงแรม สบายรีสอร์ท พัทยาเหนือ

หัวข้อ "หัวใจนักบริการ" (Service Mind)

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

หัวข้อ "บทบาทผู้นำและการทำงานเป็นทีม"

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพสตรี

วันที่ 10 กันยายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

สนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับ

หัวข้อ "บุคลิกภาพจิตพิสัยการให้บริการ"

วันที่ 9 ตุลาคม 2557


LAST_UPDATED2
 

ภาพกิจกรรมการอบรมภาคเรียนที่ 1/2557

อีเมล พิมพ์ PDF


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/1 แผนกบัญชี

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/1 แผนกบัญชี

วันที่ 9 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/2 แผนกบัญชี

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/2 แผนกบัญชี

วันที่ 17 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/3 แผนกบัญชี

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/3 แผนกบัญชี

วันที่ 20 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/5 แผนกบัญชี

วันที่ 7 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/5 แผนกบัญชี

วันที่ 14 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TAC.2/1 แผนกบัญชี

วันที่ 16 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TAC.2/1 แผนกบัญชี

วันที่ 23 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/4 แผนกบัญชี

วันที่ 18 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SAC.2/4 แผนกบัญชี

วันที่ 25 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TGF.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TGF.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TIT.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TIT.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/1 แผนกการตลาด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/1 แผนกการตลาด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/2 แผนกการตลาด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SMK.2/2 แผนกการตลาด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/1 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/1 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/3 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/3 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 11 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SCM.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/2 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/2 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/4 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 18 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SE.2/4 แผนกช่างไฟฟ้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง TCM.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/3 แผนกช่างยนต์

วันที่ 1 กันยายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/3 แผนกช่างยนต์

วันที่ 8 กันยายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/2 แผนกช่างยนต์

วันที่ 6 กันยายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/2 แผนกช่างยนต์

วันที่ 13 กันยายน 2557


กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/1 แผนกช่างยนต์

วันที่ 7 กันยายน 2557

 

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการถ่ายทอด

นักศึกษา ห้อง SA.2/1 แผนกช่างยนต์

วันที่ 14 กันยายน 2557 

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

กิจกรรมวันนี้

  ไม่มีกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

« < March 2021 > »
S M T W T F S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday130
mod_vvisit_counterThis week426
mod_vvisit_counterThis month426
mod_vvisit_counterAll221334