พิมพ์

เรื่องกู้ กยศ รายใหม่ ปี 2559

เขียนโดย ฐาปนีย์ อนุกูลเวช on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกองทุนและสวัสดิการรถรับฟรี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาที่ทำเรื่องกู้รายใหม่ ทั้ง กยศ และ กรอ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559 ผู้ใดสนใจติดต่อห้องกองทุนได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559 ไปติดต่อขอให้มีเลขบั่ตรประชาชนของนักศึกษาไปด้วยเพื่อลงทะเบียนในเว็ป กยศ และให้มีผู้ปกครองไปด้วย 1 คน