พิมพ์

เงินค่าครองชีพรายเดือนปี 2559

เขียนโดย ฐาปนีย์ อนุกูลเวช on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกองทุนและสวัสดิการรถรับฟรี

การจ่ายค่าครองชีพเงินกู้ กยศ และ กรอ รายเดือน ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจะจ่ายให้ 1 เดือน เมื่อวิทยาลัยอนุมัติแบบเงินกู้บนระบบ และจะจ่ายเดือนที่ค้างอยู่หรือเดือนต่อไปได้ต่อเมื่อได้ตรวจแบบการกู้ของนักศึกษาแล้ว