พิมพ์

งดบริการรถรับฟรีช่วงสอบ

เขียนโดย ฐาปนีย์ อนุกูลเวช on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกองทุนและสวัสดิการรถรับฟรี

วิทยาลัยงดรถรับฟรีช่วงสอบทุกภาคเรียนเนื่องจากในแต่ละวันมีจำนวนนักศึกษาสอบไม่มากและเวลาสอบเริ่มที่ 9.00น.