พิมพ์

การกู้ต่อเนื่องเทอม 2

เขียนโดย ฐาปนีย์ อนุกูลเวช on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกองทุนและสวัสดิการรถรับฟรี

นักศึกษาที่กู้ กยศ และ กรอ ต้องการกู้ต่อเนื่องเทอม 2 ต้องยื่นความประสงค์ขอกู้บนระบบเว็ป กยศ และบันทึกจำนวนเงินทีจะกู้ตามประกาศของห้องกองทุน (ดูประกาศได้ที่หน้าห้องกองทุน) ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2559