ฝ่ายกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 21 ตุลาคม 2559 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2636
เรื่อง กำหนดการตักบาตร ภาคเรียนที่ 2/2559 13 ตุลาคม 2559 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 1455
เชิญชวนจองแหวนรุ่น ปีการศึกษา 2559 12 ตุลาคม 2559 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2448
การผ่อนผันทหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 01 กรกฎาคม 2559 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2445
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย อี.เทค 03 พฤษภาคม 2559 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2342
การจองการแสดง กรูฮารูปรี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า 19 มิถุนายน 2557 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2268
การจองสนามฟุตซอลอารีน่า 1 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จองล่วงหน้า 19 มิถุนายน 2557 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 2327
วิธีการเบิกอุปกรณ์กีฬา 19 มิถุนายน 2557 ทวีศักดิ์ สามารถกิจ 1939