พิมพ์

วิธีการเบิกอุปกรณ์กีฬา

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

 การเบิกอุปกรณ์กีฬา

             นักศึกษาสามารถเบิกอุปกรณ์กีฬา(ฟุตบอล/ลูกบาสสเกตบอล /ลูกวอลเลย์บอล/ปิงปอง /หมากรุก)

ได้  ที่ฝ่ายกิจกรรม อาคาร1 

มีขั้นตอนดังนี้  

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา เบิกอุปกรณ์ที่ห้องฝ่ายกิจกรรม อาคาร 1 (ติดกับ อี.เทค มาร์ท) 

2. เมื่อเล่นกีฬาแล้วต้องการคืนอุปกรณ์   ให้คนเดิม(เจ้าของบัตร นศ.) มาคืนด้วยตนเอง ห้ามให้คนอื่นมา

.................................................................