พิมพ์

การจองสนามฟุตซอลอารีน่า 1 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จองล่วงหน้า

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

การจองสนามฟุตซอล

1 การสมัครทีมเพื่อใช้ในการจองสนาม

-  เข้าระบบ E-STUDENT

-  เลือกไอคอนการจองสนาม

-  เลือกรายชื่อของห้องตัวเองให้ครบอย่างน้อย12รายชื่อ

-  ได้รายชื่อทีม โดยเป็นชื่อห้องตัวเอง เช่น A1/1

2  การจองสนามเพื่อเล่น

- เข้าระบบ E-STUDENT

- เลือกไอคอนการจองสนาม

-  เมื่อคลิกที่ไอคอนแล้วจะพบตารางเวลาการจองสนามเลือกเวลาที่ต้องการ

-  เมื่อถึงเวลาที่จะเล่นให้ไปรับปลอกแขนใส่ในการเล่นฟุตซอล