พิมพ์

การจองการแสดง กรูฮารูปรี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

การจองการแสดง กรูฮารูปรี้

  1. เข้าระบบ E-STUDENT
  2. เลือกไอคอน กรูฮารูปรี้
  3. เมื่อคลิกแล้วจะเจอตารางจองเวลา
  4. เลือกเวลาที่ต้องการจอง
  5. เลือกแล้วต้องการยกเลิกต้องมาแจ้ง ยกเลิกที่ฝ่ายกิจกรรมก่อน1วัน