พิมพ์

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย อี.เทค

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย อี.เทค 

--------------------------------------------------------

จุดที่ 1 

1. ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านข้างอาคาร 9    =  การจุดธูปบูชา    จำนวน 15 ดอกธูป  (ปลักธูปกระถางละ 5 ดอกธูป จำนวน 3 กระถางธูป) 

 

จุดที่ 2 

2. พระพุทธสิหิงค์ / หลวงพ่อโตพรหมรังษี / หลวงพ่อทวด  = การจุดธูปบูชา จำนวน  9 ดอกธูป  

 

จุดที่ 3 

3. ศ่ลเจ้าแม่กวนอิม  = การจุดธูปบูชา  จำนวน 5 ดอกธูป

 

จุดที่ 4 

4. พระวิษณุ  = การจุดธูปบูชา จำนวน  5 ดอกธูป  ( *ไม่อนุญาตนำพวงมาลัยมาคล้ององค์พระวิษณุ)