พิมพ์

เชิญชวนจองแหวนรุ่น ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

ประกาศฝ่ายกิจกรรม 

 

 ขอเชิญชวนนักศึกษาสั่งจองแหวนรุ่น ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 

โดยวัดขนดแหวนรุ่นพร้อมชำระเงิน ราคาวงละ 200 บาท 

ได้ที่ฝ่ายการเงิน  บริษัท อี.เทค จำกัด ( จัดทำตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น ) 

 

* หมายเหตุ รับแหวนรุ่นที่ฝ่ายกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป