พิมพ์

กำหนดการนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 
เริ่มเรียนวันที่ 7-16 พ.ย.59