ฝ่ายทะเบียน

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
วันอนุมัติจบของผู้สมัครเรียน 29 สิงหาคม 2559 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 760
วันรับรบ.1จบการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 27 เมษายน 2559 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 1144
ถ้าเคยเรียนแล้วเรียนไม่จบจะกลับมาเรียนได้ไหม 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2982
เกรดน้อยโดนรีไทล์ไหมครับ 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 8596
จะได้รับ รบ.ทันเกณฑ์ทหารหรือเปล่า 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2462
จบการศึกษาแล้วรับได้เอกสารอะไรบ้าง 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2423
ส่งสัยเกรดทำไมไม่เหมือนที่คิด 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2364
ขอย้ายจากภาคปกติ ไปเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 8582
เอกสารผิดทำอย่างไร 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 3625
เรียนให้จบต้องผ่านหมดทุกวิชาหรือเปล่าครับ 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2504
จะรับวุฒิการศึกษาแต่ชุดครุยหายทำไง 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2546
โอนเกรดไปเรียนที่อื่นทำอย่างไร 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2570
จะขอย้ายสาขา หรือ ภาคการศึกษา ต้องทำอย่างไร 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2628
ถ้าใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการหายขอใหม่ได้ไหม 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 4725
รับเอกสารต่างๆแทนได้ไหม 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 3376
ยังไม่ได้รับวุฒิเลยจะไปรับได้ไหม 03 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2553
วุฒิการศึกษาหาย/ชำรุดต้องทำอย่างไรบ้าง 02 ธันวาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 21586
จะให้โรงเรียนออกใบรับรองเตรียมอะไรบ้าง 19 กรกฎาคม 2557 ภูไทย รุ่งศิริธนะกร 2349
เรียนอย่างไรจะจบหลักสูตรและไม่ถูกจำหน่าย 31 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 2534
จะลาออกทำอย่างไร 31 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 2506
ต้องการขอพักการเรียน(Drop) ทำอย่างไร 31 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 3729
ถ้าจะขอวุฒิการศึกษา(ใบรบ.)ใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง 31 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 42613
ที่วิทยาลัยมีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาหรือไหม 30 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 7920
จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ทำอย่างไร 29 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 2494
มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษาหรือเปล่า 29 พฤษภาคม 2557 แน่งน้อย กลิ่นชู 2835