พิมพ์

วุฒิการศึกษาหาย/ชำรุดต้องทำอย่างไรบ้าง

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นำรูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมาขอคัดสำเนาใหม่ครับ
-ลักษณะรูปถ่าย  เป็นภาพสีพื้นหลังสีฟ้า ทรงผมเปิดหน้าผากไม่สวมแว่นหรือต่างหู (ผู้หญิงรวมผม) ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1รูป
-ยืนคำร้องขอคัด วุฒิใหม่พร้อมรูปถ่าย
-ได้รับภายใน 3-7 วัน หรือ กรณีรอรับต้องมาช่วงเช้าและผู้มีอำนาจเซ็นรับรองอยู่ และไม่มีประชุมหรืองานกิจกรรม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอคัดสำเนาใหม่