พิมพ์

ยังไม่ได้รับวุฒิเลยจะไปรับได้ไหม

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษาที่จบการศึกษา หรือ ไม่จบการศึกษา  ต้องการ ขอรับวุฒิการศึกษา สามารถขอรับได้ ในเวลาทำการ ตั้งแต่
เวลา 9.00น. ถึง 16.00 น. วัน อังคาร ถึง วันเสาร์

- ไม่ติดปัญหาใดๆ เลย เช่น  ค้างการเงิน,  ไม่ส่งรูปถ่าย , ติดกิจกรรม,  เงินกู้ กยศ.
- ไม่เกิน 3 ปี ถ้านานไป ต้องคัดสำเนาใหม่ โดยนำรูปถ่าย(ถูกระเบียบ) มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน
- แต่งกายสุภาพ