พิมพ์

ถ้าใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการหายขอใหม่ได้ไหม

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

ใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ทางวิทยาลัยแจกให้กับนักศึกษา มีใบเดียว หายไม่มีแล้ว แต่ทำใบแทนได้ โดย
    นำใบแจ้งความมาขอทำใบแทนใบประกาศได้ที่ฝ่ายทะเบียน  ทางวิทยาลัยจะออกเป็นใบแทนใบประกาศให้