พิมพ์

จะรับวุฒิการศึกษาแต่ชุดครุยหายทำไง

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

รับวุฒิการศึกษา จะต้องไม่ติดค้างใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะรับวุฒิการศึกษาได้ เฉพาะฉะนั้น ต้องไปเครียร์เรื่องชุดที่ฝ่ายกองทุน

เสียก่อน และนำใบคืนชุดมาขอรับวุฒิการศึกษาได้ กรณีชุดหายต้องชำระค่าชุดที่ฝ่ายการเงินก่อน และนำหลักฐานมาขอ

รับรบ.ที่ฝ่ายทะเบียน