พิมพ์

ส่งสัยเกรดทำไมไม่เหมือนที่คิด

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษาคนใดที่ สงสัยเกรดตัวเอง หลังจากที่ทะเบียนได้ประกาศผล ไปแล้ว
สามารถ ตรวจสอบเกรดของตัวนักศึกษาเองได้ที่ฝ่ายทะเบียน ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล
ถ้าไม่ ทักท้วงถือว่าเกรดนั้นถูกต้อง