พิมพ์

จะได้รับ รบ.ทันเกณฑ์ทหารหรือเปล่า

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

ถ้านักศึกษาเรียนจบ ปกติ  ได้รับ วุฒิการศึกษา(รบ.1) 31 มีนาคม
ถ้านักศึกษาต้อง เรียนปรับเกรด ต้องเรียนปรับเกรดชุดแรก จึงจะทัน โดยต้องนำ สด.9 มายืนที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อขอก่อน
ถ้านักศึกษา  เรียนปรับเกรด ชุด หลัง หรือ ติดฝึกงาน  คงไม่ทัน

แนะนำ  - ควรทำเรื่องผ่อนผัน ไว้ กับฝ่ายกิจกรรม
          - ควรติดต่อฝ่ายทะเบียนแต่เนิ้นๆ ไม่ปล่อยทิ้งไว้
          - ควรเครียร์เรื่อง บวช