พิมพ์

ถ้าเคยเรียนแล้วเรียนไม่จบจะกลับมาเรียนได้ไหม

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

ถ้าเคยเรียนแล้วเรียนไม่จบ กลับมาเรียนได้ครับ แต่ ต้องอยู่ในกฏเกณฑ์ คือ

1. เคยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนี้มาก่อน
2. ไม่หมดอายุของการเป็นนักศึกษา (2 เท่าของการเรียน คือ เรียนปวช.หลักสูตร 3 ปี มีอยู่การเรียน 6 ปี นับตั้งแต่ปีเข้าเรียน)
3. พิจารณา เรื่องเกรดเฉลี่ยสะสม ถ้าน้อยมากให้ซ้ำปี
4. ไม่ผิดระเบียบร้ายแรง ของทางวิทยาลัย