พิมพ์

ถ้าจะขอวุฒิการศึกษา(ใบรบ.)ใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

การขอใบ รบ. วุฒิการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ( ขอคัดสำเนาใบ รบ.ใหม่ )

1. นักศึกษาต้องส่งรูปถ่าย
    คุณสมบัติการถ่ายรูป รูปสีขนาดกว้าง 1นิ้ว ยาว 1.3 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 บริหารธุรกิจ (ปวช. , ปวส.) ใส่ชุดนักศึกษาถ่ายรูป ไม่ต้องแขวนบัตร เข็ม,ตุ้งติ้งให้ครบ
- นักศึกษาชาย ผมสั้นมากๆเปิดหน้าผากเห็นหู ไม่มีหนวด เครา จอนผม ปวส.ผูกเนคไทของโรงเรียน หรือสีกรมท่า (ปวช.3ติดเข็ม ไม่ผูกเนคไท)
- นักศึกษาหญิงผมยาวรวบทั้งหมด เปิดหน้าผาก ห้ามคาดผม ห้ามใส่ต่างหู หมวก สร้อย แว่น

ช่างอุตสาหกรรม (ปวช. , ปวส. ) ใส่เสื้อเชิดสีขาวแขนสั้นถ่ายรูป อย่าใส่เสื้อยืดคอกลมข้างใน ชาย, หญิงไม่ต้องแขวนบัตรเวลาถ่ายรูป
- นักศึกษาชาย ผมสั้นมากๆเปิดหน้าผากเห็นหู ไม่มีหนวด เครา จอนผม ปวส.ผูกเนคไทของโรงเรียนหรือสีกรมท่า (ปวช.ไม่ต้องผูกเนคไท)
- นักศึกษาหญิง ผมยาวรวบทั้งหมด เปิดหน้าผาก ห้ามคาดผม ห้ามใส่ต่างหู หมวก สร้อย แว่น

2. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน
3. ฝ่ายการเงิน
4. ฝ่ายทะเบียน นัดวันมารับเอกสาร ภายใน 3-7 วัน (หากผู้เซ็นอนุมัติอยู่ จะดำเนินการให้เลย)

หมายเหตู
รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน