พิมพ์

ต้องการขอพักการเรียน(Drop) ทำอย่างไร

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษาที่ต้องการขอหยุดพักการเรียน หรือ Drop เนื่องจากมีกิจจำเป็นต้องการพักการเรียนเป็นเวลา 1 เทอม หรือ 2 เทอม ในปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาจำเป็นจะต้องทำเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อฝ่ายทะเบียน-วัดผล
 2. ผู้ปกครอง บิดา/มารดา (ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนมาด้วย)พร้อมกับนักศึกษามาพบอาจารย์แน่งน้อย
  • นักศึกษาเขียนแบบฟอร์มการขอDrop
  • ผู้ปกครองเซ็นชื่อ
  • ฝ่ายการเงินเซ็นชื่อ
  • อาจารย์แน่งน้อยเซ็นอนุมัติและนัดวันเวลากลับมาเรียน
  • ให้เอกสารการDropกับนักศึกษากลับไป 1 ชุด