พิมพ์

ระเบียบการใช้ห้องซ้อมดนตรีวิทยาลัย

เขียนโดย วีรพงษ์ พิมพ์ศรี on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ระเบียบการใช้ห้อง ซ้อมดนตรี

1. กรุณาถอดรองเท้า และจัดให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องซ้อม
2. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาภายในห้องซ้อม เด็ดขาด
3. อนุญาตให้เข้าห้องซ้อมได้ ครั้งละไม่เกิน 6 คน เท่านั้น (หากไม่ปฎิบัติตาม หักคะแนน 20 คะแนน)                                           

4. กรุณาเล่นดนตรีด้วยความสุภาพ ไม่เล่นดังจนเกินไป
5. กรุณาอย่าเดินเข้าออกจากห้องซ้อม ขณะยังเล่นเพลงอยู่
6. แจ้งอาจารย์ที่ดูแลห้องซ้อม เมื่อพบว่ามีอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีเสียหาย
7. ถ้ามีอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีเสียหายโดยไม่เกิดจากการใช้งานปกติ ทางผู้เล่น/ซ้อม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ     

8. ห้ามทำการสลับสายสัญญาณของเครื่องดนตรี กับแอมป์เครื่องดนตรีอื่น เนื่องจากแอมป์แต่ละเครื่องออกแบบมาไม่เหมือนกัน
9. ถ้าทางห้องซ้อมจับได้ว่ามีการขโมยอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรี ทางห้องซ้อมจะดำเนินการตามกฎระเบียบของวิทยาลัยทันที

10. โปรดช่วยกันดูแล รักษาห้องซ้อมและเครื่องดนตรี เปรียบดั่งบ้านของท่าน
11. ห้องซ้อมดนตรี มีการดูแลโดย กล้อง CCTV ตลอด 24 ชม.

 

        หมายเหตุ  :  หากฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อใดข้อหนึ่ง ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ ห้ามเข้าห้องดนตรีตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมพิจารณา