พิมพ์

การรายงานตัวเรื่องผม

เขียนโดย นิรมล สุขประเสิร์ฐ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เมื่อนศ.ถูกตักเตือนเรื่องผมให้นศ.ไปแก้ไขให้เรียบร้อยและมารายงานตัวตรงตามวันที่ที่ระบุในใบสลิป

หมายเหตุ

หากนศ.ไม่มารายงานตัวตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบสลิปจะถูกหักคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน

หากวันที่มารายงานตัวตรงกับวันหยุดให้มาแจ้งได้ที่อ.เกียรติชัย  ฉิมงาม (ก่อนวันรายงานตัว)