ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เปลี่ยนแปลงวันเรียนของภาคสมทบ 25 พฤศจิกายน 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 1219
ติวปรับเกรดวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เรียนหรือไม่ 02 สิงหาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 996
การเรียน Rosetta Stone ของปวช.2,3 ปวส.1,2 ในภาคเรียนที่ 1/2559 01 สิงหาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 1338
วันที่ 7 ส.ค.59 ภาคสมทบเรียนหรือไม่ 30 กรกฎาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 864
มาสอบกลางภาคไม่ได้ ต้องทำอย่างไร 20 มิถุนายน 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 968
เรียนติวปรับเกรดภาคเรียนที่ 1/2559วันแรกเมื่อใด 20 มิถุนายน 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 741
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 คิดเวลาเรียนหรือไม่ 11 พฤษภาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 794
อยากรู้ว่า ภาคเรียนที่ 1/2559 ตารางเรียนมีวันหยุดวันไหนบ้าง 11 พฤษภาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 474
จะรู้ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อใด 11 พฤษภาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 1048
วันแรกของการเปิดภาคเรียน ไม่มาได้หรือไม่ 09 มีนาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 1010
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อใด 09 มีนาคม 2559 พรทิพย์ หวานชะเอม 1027
จำวันสอบผิด ทำไงดี 06 ธันวาคม 2558 พรทิพย์ หวานชะเอม 2059
ไม่ได้สอบกลางภาคเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอม 06 ธันวาคม 2558 พรทิพย์ หวานชะเอม 2112
เรียนติวปรับเกรดจบแล้ว จะรู้เกรดเมื่อใด 06 กรกฎาคม 2557 พรทิพย์ หวานชะเอม 2548
จ่ายเงินติวปรับเกรดแล้ว ป่วยมาเรียนไม่ได้ ขอเงินคืนได้มั้ย 20 มิถุนายน 2557 พรทิพย์ หวานชะเอม 1808