พิมพ์

จ่ายเงินติวปรับเกรดแล้ว ป่วยมาเรียนไม่ได้ ขอเงินคืนได้มั้ย

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

หากมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ให้นำมาติดต่อที่วิชาการ

เพื่อทำเอกสารขอเงินคืน หลังจากหายป่วยแล้ว