พิมพ์

เรียนติวปรับเกรดจบแล้ว จะรู้เกรดเมื่อใด

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

หลังจากเรียนไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ให้ตรวจสอบบนระบบอีกครั้ง