พิมพ์

ไม่ได้สอบกลางภาคเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอม

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

นักศึกษาไม่ได้สอบกลางภาค เพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอม สามารถสอบได้ โดยสอบซ่อมพร้อมเพื่อนที่คะแนนสอบกลางภาคได้ไม่ถึงแปดคะแนน