พิมพ์

จำวันสอบผิด ทำไงดี

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

จำวันสอบผิด ทำให้ไม่ได้สอบกลางภาค กรณีนี้นักศึกษา ต้องไปสอบซ่อมพร้อมเพื่อนที่มีคะแนนสอบกลางภาคไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ