พิมพ์

วันแรกของการเปิดภาคเรียน ไม่มาได้หรือไม่

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 มีกิจกรรมหลายอย่างที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ หากไม่มาจะถูกหักคะแนนสแกนบัตร 1 คะแนนของทุกรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ค่ะ