พิมพ์

จะรู้ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อใด

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

ตารางเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 จะนำขึ้นระบบ Intranet ได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 59 ค่ะ