พิมพ์

อยากรู้ว่า ภาคเรียนที่ 1/2559 ตารางเรียนมีวันหยุดวันไหนบ้าง

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

ตารางวันหยุดของนักศึกษาจะขึ้นระบบ Intranet พร้อมกันกับตารางเรียน นั่นคือภายในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 59 ค่ะ