พิมพ์

การเข้าใช้งานระบบ Intranet ของนักศึกษาและผู้ปกครอง ?

เขียนโดย วิทยาลัยอี.เทค on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีเข้าใช้งาน E-Student จากหน้าแรกเว็บวิทยาลัยอี.เทค ให้คลิกที่ เมนู E-Student (นักศึกษา) 

 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บ E-Student ให้ทำการ Login ด้วย Username และ Password ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่างนี้