ฝ่ายเลขาผู้อำนวยการ

ห้องทำบัตร ไม่เปิดให้บริการในวันจันทร์

     นักศึกษาที่มีเรียนในวันจันทร์  หากพบปัญหา บัตรหาย บัตรสแกนไม่ติด  ให้นักศึกษาไปขอบัตรแทนจากเครื่อง  และนำเอกสารไปพบ อ.จุฬาลักษณ์

เบอร์  08-9541-3299ที่ห้องทำบัตร ในวันอังคาร - วันเสาร์ 

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มีปัญหาเรื่องบัตรนักศึกษาในวันจันทร์จะทำอย่างไร 24 มิถุนายน 2558 ชุติมา ผาสุข 1438
บัตรนักศึกษาหาย บัตรสแกนไม่ติด จะทำอย่างไร 20 มิถุนายน 2557 ชุติมา ผาสุข 3044