พิมพ์

มีปัญหาเรื่องบัตรนักศึกษาในวันจันทร์จะทำอย่างไร

เขียนโดย ชุติมา ผาสุข on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายเลขาผู้อำนวยการ

ตอบ  วิธีแก้ไขคือให้นักศึกษาไปขอบัตรแทนที่เครื่องขอบัตรแทน ข้างห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรงข้ามต้นไทร และให้ติดต่อ อ.จุฬาลักษณ์ 08-9541-3299 ในวันอังคาร - เสาร์