รองผู้อำนวยการ

คำถามที่ถูกถามมาบ่อยๆ ทางรองผู้อำนวยการได้รวบรวมคำถามต่างๆมาไว้ ณ ที่นี้่เพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่ต้องการคำตอบสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนผังการเข้าแถวนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 23 พฤษภาคม 2559 วารุณี บัวทอง 2466
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2559 13 พฤษภาคม 2559 วารุณี บัวทอง 2456
อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 13 พฤษภาคม 2559 วารุณี บัวทอง 2318