ผู้ปกครองเข้าสู่ระบบ Intranet
เลขบัตรประชาชน
รหัสนักศึกษา