นางสาวนวพร วรศิริ เก็บ กระเป๋าเงิน ได้เมื่อวันที่ 22/ 06/ 2561 เจ้าของ รับของคืนได้ที่ศูนย์ MDEC