แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยอี.เทค 

แผนกช่างไฟฟ้า สถานที่ตั้งอาคาร 6 ชั่น 3 เปิดสอน 2 สาขา 1) ระดับปวช. สาขาช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 2) ระดับปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง มีบุคคลากรจำนวน 23 คน

    อาคารเรียนแผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างไฟฟ้ามีอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคารเรียน อาคารเรียนที่ 1 อาคาร 6 ชั้น 3 - ชั้น 4 อาคารเรียนที่ 2 อาคาร 5 ชั้น 3 อาคารเรียนที่ 3 อาคาร12 ชั้น 1 อาคารเรียนที่ 4 อาคาร 13 ชั้น 1                        

        

 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • คนเก่งของแผนก

  • Popular hotels

  • คนดีศรีแผนก

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home

แผนกช่างไฟฟ้า

แผนกช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  สถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6